เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการขยายผล 100 กรณีตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมชุมชน


โครงการขยายผล
100 กรณีตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมชุมชน
100 Community Innovation-Based and Local Economy
Scaling Project

ต้องการอาสามัคร รวบรวบ เรียบเรียง ออกแบบดีไซน์ และจัด online workshop ร่วมงานกับมูลนิธิยูนุส และเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลก เพื่อพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความสามารถของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เล่นหน้าใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@yunus-thailand.org หรือลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ ที่นี่

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube