การประกอบการชุมชน - ขบวนริเริ่มของฐานราก


• ธุรกิจเพื่อสังคม
• ทุนสามก้อน
• ตัวอย่างการทำงานของทุนสามก้อนในพื้นที่ชุมชน ความเป็นไปได้ใหม่จากพื้นที่ฐานราก
• การริเริ่มออกเดินทางตามวิถีและจังหวะที่เป็นตัวเรา โอกาสข้างหน้าขึ้นอยู่กับแข้งขาและเทือกเถาเหล่าก่อของฐานราก

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

 

Attach files: 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube