รู้จัก 'เพื่อนชุมชน'


 

 

ความเป็นมา
กลุ่มเพื่อนชุมชน กำเนิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง ร่วมมือกันก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์พลิกวิกฤติมาบตาพุดให้เป็นโอกาสในการร่วมมือกันทำให้ดีกว่ากฏหมายกำหนด ยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สมาชิก
สมาชิกในช่วงก่อตั้ง ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทปตท กลุ่มบริษัทเอสซีจี บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

คณะทำงาน
คณะทำงานกลุ่มเพื่อนชุมชน เป็นการร่วมกันทำงานโดยบุคลากรจากทุกแห่งในองค์กรสมาชิก

แนวคิดและแนวปฏิบัติ

  • อุตสาหกรรมช่วยเหลือดูแลกัน ลักษณะ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ใน 3 ด้าน คือ ส่งเสริมการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย ให้ดีกว่ากฏหมายกำหนด
  • มีกลไกตรวจสอบกันเอง เพื่อดูแลกันและกัน
  • วางรากฐานดูแลชุมชนแบบ "Beyond CSR" ด้วยความจริงใจ ตระหนักและศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube