คุณภาพชีวิต

'คนทำงาน' ต้องเตรียมรับมือเมื่อ 'กยศ.' เอาจริงแล้ว

ปัญหาเรื่องการค้างชำระ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยังคงเป็นปัญหาโลกแตก เมื่อทาง กยศ. ก็อยากให้ผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้คืน ส่วนผู้ที่เป็นหนี้กองทุนที่ยังค้างชำระ ก็มีเหตุผลต่าง ๆ นานา ถึงความไม่พร้อมที่ยังไม่ได้ชำระ

Subscribe to คุณภาพชีวิต

About

'ร้อยพลัง' ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ - read more

     

Subscribe

Facebook YouTube Feed