Spotlight

รักเลย เชียงคาน ณ แก่งคุดคู้

ฟาร์มออร์แกนิกกลางกรุงเทพฯ ปลูกผักแนวตั้ง ดีไซน์อบอุ่นเก๋ไก๋ ความลงตัวของครอบครัวเมืองใหญ่

จานชามจากกล้วย

มิติของการปฏิบัติการนวัตกรรมสังคม

การต่อต้านคอร์รัปชันกับการทำงานความร่วมมือทางสังคมแบบหลายมิติ

Popular Content

สัมมาชีพชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใคร

กระท่อมไม้ไผ่ประกายไอเดีย สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

'คนทำงาน' ต้องเตรียมรับมือเมื่อ 'กยศ.' เอาจริงแล้ว

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube

Language