คนทำงาน

10 ประเทศยอดแย่สำหรับ 'คนทำงาน'

หลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยถูกจับจ้องและตรวจสอบอย่างหนักหน่วงจากต่างชาติในประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานต่างด้าวทำงานหนักในอุตสาหกรรมประมง เป็นต้น แต่จากรายงานการสำรวจ 2015 ITUC Global Rights Index ของสมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล (International Trade Union Confederation – ITUC) เมื่อปี 2558 โดยเป็นการสำรวจใน 141 ประเทศ ITUC ได้ระบุว่าประเทศจีนเป็นประเทศยอดแย่สำหรับคนทำงาน ตามมาด้วย เบลารุส, โคลัมเบีย, อียิปต์, กัวเตมาลา, ปากีสถาน, กาตาร์, ซาอุดิอาระเบีย, สวาซิแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 

การเจรจาต่อรอง 'พนักงาน-ฝ่ายบริหาร' ช่วงปลายปี

 
ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ระบุว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคม -20 พฤศจกายน 2558 มีลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องการขอปรับขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ ต่อนายจ้างแล้ว 127 แห่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา และ จ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้เมื่อล่วงเลยมาถึงช่วงเดือนธันวาคม ก็พบว่าหลายแห่งมีการยื่นพิพาทแรงงานรวมถึงการออกมาประท้วงหน้าสถานประกอบการ ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นชินตาในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปลายปี
 

'คนทำงาน' ต้องเตรียมรับมือเมื่อ 'กยศ.' เอาจริงแล้ว

ปัญหาเรื่องการค้างชำระ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยังคงเป็นปัญหาโลกแตก เมื่อทาง กยศ. ก็อยากให้ผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้คืน ส่วนผู้ที่เป็นหนี้กองทุนที่ยังค้างชำระ ก็มีเหตุผลต่าง ๆ นานา ถึงความไม่พร้อมที่ยังไม่ได้ชำระ

Subscribe to คนทำงาน

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

ACTIVITIES

     

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube