6 ท.ทิศทางที่ท้าทาย CSR ปี 60


6 ท.ทิศทางที่ท้าทาย CSR ปี 60

 

ประเทศไทย ในศักราชใหม่ 2560 มีความท้าทาย ที่เป็นบททดสอบนับไม่ถ้วน
แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้และก้าวผ่านทุกขวากหนามอย่างปลอดภัย

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (2 มี.ค.2560) มีโอกาสเข้าร่วมงาน “แถลงทิศทาง CSR ปี 2560” โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ในงานได้กล่าวถึงความทิศทางแห่งความท้าทาย 6 ประการ ที่น่าสนใจยิ่ง “เที่ยงธรรม-ทั่วถึง-เท่าเทียม-ท้องถิ่น-ท่องเที่ยว-ทดแทน”

เมื่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การประกอบธุรกิจที่มุ่งหวังในด้านผลประกอบการที่โดดเด่น เพื่อดึงดูด นักลงทุนอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมด การให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางสังคม การประกอบกิจการเพื่อสังคม  อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนทั้งการประกอบธุรกิจและเพื่อสังคมที่เข้มแข้งควบคู่กันไปจึงมีความสำคัญยิ่ง

บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR ในปัจจุบัน ที่มีเข็มมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีโจทย์อยู่ที่การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ มาผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า เกิดเป็นผลกระทบที่พึงประสงค์ต่อท้องถิ่นที่เป็นสังคมใกล้กับกิจการ ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในสังคมไกลออกไป

ข้อมูลน่าสนใจที่ต้องบอกต่อ คลิกเลยตามลิงค์ครับ

http://www.thaicsr.com/2017/03/csr-60-sdg.html

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube