ชนะทุนนิยมด้วยปรัชญาของ “พ่อหลวง”


ชนะทุนนิยมด้วยปรัชญาของ “พ่อหลวง”

 “วริสร รักษ์พันธ์” กรรมการผู้จัดการคาบาน่ารีสอร์ท จ.ชุมพร ชายหนุ่มที่ครั้งหนึ่งชีวิตต้องล่มสลายลงในระบบทุนนิยม มีหนี้สินถึง 300 ล้านบาท แต่สุดท้ายด้วยหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาสามารถปลดโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาไว้ได้ด้วยลำแข้งของเขาเองโดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใดเลย

ส่งให้เขาได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ประเภทบุคคลเป็นหลักประกันแห่งความสำเร็จ

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube