จากลูกชาวนา อดีตมนุษย์เงินเดือน ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว สร้างรายได้เดือนละเกือบครึ่งล้าน


     จากลูกชาวนา อดีตมนุษย์เงินเดือน ผันตัวเองมาทำเกษตรเต็มตัว เป็นนักปรับปรุงพันธุ์สลัด และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และ "เจ้าของฟาร์มผัก ดอกไม้อินทรีย์" อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ใช้ช่องทางออนไลน์สร้างรายได้เดือนละเกือบครึ่งล้าน ทำความฝันตัวเองให้เป็นจริง มีบ้าน รถ ที่ดินได้ในวัยเพียง 35 ปี ความสำเร็จของนายเอนก ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการทำ “ธุรกิจออนไลน์” เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จได้จริง ถ้าทุกคนเริ่มลงมือทำ และกล้าที่จะก้าวเดินตามฝันของตัวเองอย่างมุ่งมั่น

 

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube