ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง ...มีแต่ดีกับได้


ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง ...มีแต่ดีกับได้
          มีสีสันถึงขั้นสุดก็ว่าได้ สำหรับแหล่งโบราณคดีไทยนามว่า “บ้านเชียง” ตั้งแต่ประวัติการค้นพบที่ไม่ค่อยต่างจากหนังฮอลลีวู้ดที่ว่าลูกชายทูตสหรัฐสะดุดโคนไม้ล้มไปเจอเศษหม้อไห กระทั่งนำไปสู่การขุดค้นครั้งใหญ่ที่กลายเป็นตำนานหน้าหนึ่งของโบราณคดีไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2517
          ทำเอาหมู่บ้านเล็กๆ ของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ก่อนนำไปสู่จุดพลิกผันอีกรอบเมื่อยูเนสโกประกาศให้แหล่งโบราณคดีดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ.2535 เปลี่ยนชุมชนเงียบๆ ให้อึกทึกคึกคักด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยวไปในตัว
          ส่งให้บ้านเชียงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประมาณ 7,240 คน มีการใช้จ่ายประมาณคนละ 1,000 – 3000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 7,240,000 – 21,720,000 บาทต่อปี 
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube