กินบ่หมด จกบ่ลง ลาวครั่งผู้ร่ำรวยวัฒนธรรม ผ่านลายผ้า ทำนา ยาโบราณ


           ที่ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์  ชาวบ้านจึงเรียกตัวเองว่า ลาวเวียง ลาวครั่ง’ ตามถิ่นฐานที่มา
          ชุมชนชาวลาวที่บ้านเนินขามและบ้านกุดจอก  ถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่นำเอาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การทำนา ยาโบราณ ผ้าทอลายต่างๆ ต่อยอดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  เช่น  มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  มีการรวมกลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจก  ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  โดยใช้สีหลัก 5 สี ตามความเชื่อเรื่องขันธ์ 5  โดยมีพื้นสีแดงที่ได้จากการนำครั่งมาทำเป็นสีย้อม  แล้วนำมาทอเป็นผ้าซิ่น  ผ้าสไบ  ผ้าพันคอ  ผ้าคลุมไหล่  รวมทั้งยังมีการทอผ้าขาวม้า  หรือนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อ  ทำเป็นหมอนขิด  หมอนขวาง  กระเป๋า   ฯลฯ 
          มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาชื่อ กลุ่มทอผ้าเนินขาม  มีสมาชิกทั้งหมด 13 กลุ่มๆ ละ 15 คน  รวมมีสมาชิกที่ทอผ้าทั้งหมด 195  คน  มี นางอุษา  บุญสาพิพัฒน์  เป็นประธาน 
          มีแหล่งแสดงสินค้าและจำหน่ายที่  ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขาม’  ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเนินขาม  นอกจากนี้ยังขายผ่านทางเฟสบุ๊คและทางไลน์  รวมทั้งไปออกบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆ  เช่น  งานที่ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  ใช้เวลาขายไม่กี่วันก็สามารถทำรายได้เข้าสู่ชุมชนเดือนละหลายแสนบาท รวมๆแล้วปีหนึ่งหลายสิบล้านบาท
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube