ช้อปเปอร์จากขยะยางรถ เสริมราษีให้สวน สร้างรายได้อย่างงาม


ช้อปเปอร์จากขยะยางรถ เสริมราษีให้สวน สร้างรายได้งาม
     ทำอาชีพจักสานไปไม่รอด พลิกไอเดียใหม่ด้วยการนำยางรถยนต์เก่าดัดแปลงเป็นรถชอปเปอร์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งสวน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวกำไรต่อเดือนอยู่ที่ 20,00030,000 บาท
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube