ทำสิ่งที่รัก อยู่กับคนที่รัก เกิดขึ้นได้ที่ ไร่ปลูกรัก


ทำสิ่งที่รัก อยู่กับคนที่รัก ณ ไร่ปลูกรัก
     ร้านและ ไร่ปลูกรัก มาพร้อมๆ กันเลยครับ เพราะร้านอยากได้ผักก็เลยไปปลูกผักกัน คุณเอก็สนใจเรื่องสุขภาพ เรียนจบด้านการทำอาหารจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ที่อังกฤษ และต่อมาได้เปิดร้านอาหารมังสวิรัติโดยใช้ชื่อ “อโณทัย” ตั้งอยู่ซอยเดียวกับโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
     ผมเป็นคนเริ่มการวางผังฟาร์ม ช้สรรพความรู้และข้อมูลที่หาได้ ทั้งความรู้โบราณ สมัยใหม่ และทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น ทั้งหมดนี้เกิดจากการสังเกตซะมากกว่า พร้อมกับความรักในการเรียนรู้ ตอนนี้เราก็เรียนรู้เรื่อยๆ และก็ได้เปิดหลักสูตรสอนด้วย
     ปัจจุบัน ฟาร์มแห่งนี้ปลูกผักออร์แกนิคได้มาตรฐานไอโฟม (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป รวมถึงผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) ทำให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ
     ในฟาร์มปลูกผักกว่า 30 ชนิด ทั้งผักไทย จีน และตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัว โดยผลผลิตจะส่งประกอบอาหารในร้านอโณทัย อีกทั้ง ส่งจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เกตต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ไร่ปลูกรัก” เช่น ท๊อปซูเปอร์มาร์เกต , สยามพารากอน , เดอะมอลล์ , เลมอนฟาร์ม และฟู๊ดแลนด์ เป็นต้น โดยรวมมีจุดจำหน่ายทั้งประเทศกว่า 60 จุด ยอดส่งสินค้าประมาณ 100 ตันต่อปี นอกจากนั้น ประมาณ 10% ของผลผลิตในฟาร์ม ยังส่งออกไปตลาดต่างประเทศด้วย
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube