สุดลูกหูลูกตา บนแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก "เขาใหญ่พานอราม่าฟาร์ม"


สุดลูกหูลูกตา บนแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก "เขาใหญ่พานอราม่าฟาร์ม"
     ปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลังเจอมรสุมด้านเศรษฐกิจไทยทำให้ต้องเลิกอาชีพรับเหมาก่อสร้าง หันมาเนรมิตสวมมะม่วงและสวนน้อยหน่าต่อยอดเป็นที่พักจำนวนไม่มากนัก และเพาะเห็ดเพื่อจำหน่าย เริ่มต้นจากคนงานเพียงแค่ 4 คน กับหนึ่งโรงเรือน ทำให้เขาเห็นโอกาสเติบโตในธุรกิจการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่าย ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาณาบริเวณของเขาใหญ่แผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก  ติดถนนใหญ่เหมาะแก่การเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัส ด้วยการเนรมิตที่พักเป็นบ้านเห็ดขนาดกะทัดรัดเพิ่มจุดดึงดูดลูกค้า จำนวน 9 หลัง เป็น ห้องพัก 16 ห้อง จัดให้มีกิจกรรม "กสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา" เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับหน่วยงานรัฐ อบต. อบจ. และนักเรียน นักศึกษา รับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่เพาะปลูกเห็ดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดหลินจือ เปิดพื้นที่หน้าฟาร์มให้เกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายสินค้าหน้าฟาร์ม
     สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ปี 2558 ยอดขาย 50.09 ล้านบาท ปี 2559 ยอดขาย 50.99 ล้านบาท ปี 2560 ยอดขาย 63.08 ล้านบาท 

     ล่าสุดจับมือกาแฟวาวี เปิดร้าน ‘วาวีลิงซ์’ (Wawee LingZ) กาแฟเห็ดหลินจือแห่งแรกในไทย

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube