Local สู่ เลอค่า +ธรรมะ +ธรรมชาติ +ธรรมดา พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต Real Simple


Local สู่ เลอค่า ธรรมะ +ธรรมชาติ +ธรรมดา พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต Real Simple
     เรือนไม้อีสานเก่าแก่ อายุกว่า 60 ปี ของคุณ สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย ที่อยู่อาศัยกันมาหลายเจเนอเรชั่น ถูกนำมารีโนเวตใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน  โดยนำดีไซน์ที่อิงธรรมชาติเข้ามาใช้ ผสมผสานกับดีไซน์ร่วมสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ธรรมะ-ธรรมชาติ-ธรรมดา สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลสังคมเมือง ในจังหวัดบึงกาฬให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้เข้าชมฟรี
    มีนักท่องเที่ยวแวะมาในหมู่บ้าน เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียน จากกิจการเล็กๆของชาวบ้าน เช่น การขายเครื่องจักสาน พืชผลทางการเกษตร เกิดการจ้างงานในชุมชน (จัดเบรก จัดอาหาร ให้ผู้ประชุมสัมมนา) มีการเปิดลานค้าตลาดนัดชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1,500-2,000 บาท/คน
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube