จัดตั้งด้วยใจ ขับเคลื่อนด้วยรัก ต่อสู้เยื่องอหิงสา จนได้มาซึ่งป่าชุมชน ภูเตาโปง


จัดตั้งด้วยใจ ขับเคลื่อนด้วยรัก ต่อสู้เยื่องอหิงสา จนได้มาซึ่งป่าชุมชน ภูเตาโปง
     กลุ่มจิตอาสาป่าชุมชน มีสมาชิก 30 คน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ลูกหลานชาวบ้านคนในพื้นที่ 
ประชาชนในหมู่บ้านราว 150 ครอบครัว 300 กว่าคน จัดการป่าชุมชน และแนวทางต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนดป่าชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของชาวชุมชน ด้วยการทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพวกเขาจะคอยให้บริการนักท่องเที่ยว(แบบสมัครเล่น) ทั้งการให้บริการรถอีแต๊ก พานักท่องเที่ยวขึ้นภูเขาไปยังจุดชมวิว และลานกางเต็นท์ บางคนก็กลายเป็นไกด์นำเที่ยว พาไปดูจุดต่างๆ บางช่วงยังพานักท่องเที่ยวเก็บเห็ดป่ามาทำแกงได้อีกต่างหาก สร้างความตื่นตัวให้กับชาวบ้านเริ่มมีการทำโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
     ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 500 คน (อาจยังไม่มีการเก็บสถิติตัวเลขให้เป็นระบบเท่าไร) การให้บริการแยกเป็น 3 ส่วนคือ ค่ารถ 600 บาทต่อเที่ยว , ค่าไกด์นำเที่ยว 300 บาท/รอบ/ต่อคน , ค่าเช่าเต็นท์ 100 บาท/หลัง สร้างรายได้โดยเฉลี่ยให้สมาชิกประมาณ 10,000-15,000 บาท/เดือน ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
(ข้อมูลเรียบเรียงลงในเว็บไซต์ 100 พลัง)
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube