กล้าเปลี่ยนแปลง ให้ทันการเปลี่ยนไปของรูปแบบเศรษฐกิจ


กล้าเปลี่ยนแปลง ให้ทันการเปลี่ยนไปของรูปแบบเศรษฐกิจ ส่งให้แม่นางตุ้ยกลายเป็นเศรษฐีนีแห่งเมืองปักธงชัยไปอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว

     ชุมชนตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา แทบทุกครัวเรือนจะทำเส้นหมี่ สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานนับร้อยปี ในอดีต ทุกขั้นตอน ล้วนต้องใช้มือทำล้วนๆ ไม่มีเครื่องจักรใดๆเลย เวลายิ่งผ่านไป ยิ่งลดจำนวนครัวเรือนทำเส้นหมีไปเรื่อยๆ จนแทบจะถูกกลืนหายไปกับกระแสร์เศรษฐกิจที่เชี่ยวกราก เป็นโชคดีของชาวตะคุ ที่ครอบครัวของเธอ เป็นรายแรกที่นำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต เพียงเพื่อจะได้หนีให้พ้นจากข้อจำกัดทางธรรมชาติ ส่งให้หมี่ซั่วตะคุพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเดินหน้าเข้าสู่สนามแข่งขันสากล จนประสพผลสำเร็จ เป็นเครือข่าย supply chain ของกิจการขนาดใหญ่

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube