กินมะพร้าวกะทิ เหมือนกินนมจากเต้า ว้าว.. ประโยชน์ปานนั้น แล้วพลาดกันได้ไง?


กินมะพร้าวกะทิ เหมือนกินนมจากเต้า ว้าว.. ประโยชน์ปานนั้น แล้วพลาดกันได้ไง?

     สามศรีพี่น้องตระกูลลิ้มแห่งทับสะแก ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีมะพร้าวที่คุณภาพดีทีสุดในประเทศไทย รวมพลังกันเนรมิตมะพร้าวธรรมดาทั้งสวน ให้กลายเป็นมะพร้าวกะทิทั้งหมด สร้างมูลค่าเพิ่มให้มะพร้าว สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้วงการเกษตร ทั้งสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นปีละหลายล้าน จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งยังกระตุ้นให้คนได้เห็นถึงคุณค่าจากอาหารพื้นๆที่กินกันเป็นประจำ ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวกะมิร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) เพื่อทำให้มะพร้าวทุกต้นที่ปลูกเป็นมะพร้าวกะมิทั้งหมด มาเป็น ทับสะแกโคโค่ (ห้างหุ้นส่วน ทับสะแกซีเล็ค จำกัด)

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube