เพียงสวมใส่ผ้าไหม ก็ไม่ต้องใช้โลชั่น ไม่ต้องทานคอลลาเจ้น ..รู้กันไหม?


เพียงสวมใส่ผ้าไหม ก็ไม่ต้องใช้โลชั่น ไม่ต้องทานคอลลาเจ้น ..รู้กันไหม?

     เส้นไหมเป็นโปรตีนชั้นดี แต่ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กันน้อยมาก การแปรรูปในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ผ้ายิ่งน้อย ต่างประเทศรู้กันดีว่าไหมไทยมีคุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คูณภาพสูงมาก เป็นที่หมายปอง มีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไม่น้อย และเริ่มกว้างขวาง หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนปัจจุบัน กล่าวในงาน Open Worklab #2 ที่ ม.รังสิต 17 สค.2562 ว่า ..เอาไปทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนยังได้เลย..
     การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของหม่อนไหมของไทย อยู่ในวงแคบๆยังเป็นวิถีการผลิตแบบเดิม การเข้ามาสนับสนุนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อนของคุณอาทร แสงโสมวงศ ทำให้ชุมชนมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับทอผ้าไหม ยกระดับการผลิตเพิ่มสูงขึ้น สามารถยกระดับเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เพิ่ม และเกิดการพัฒนาเป็นกิจการในรูปแบบอื่นได้อีก
     

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube