ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่ไทย คนหลั่งไหลไปสัมผัสท่วม ล้น ..ฮิโนกิแลนด์ ไชยปราการ


ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่ไทย คนหลั่งไหลไปสัมผัสท่วม ล้น ..ฮิโนกิแลนด์ ไชยปราการ

     เป็นแลนด์มาร์กถอดแบบแหล่งท่องเที่ยวญี่ปุ่น มาไว้ในเมืองไทย จำลองมาครบทั้งศิลป วัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง บ้านเป็นบ้านแห่งเดียวของประเทศไทยที่สร้างขึ้นจากไม้หอมฮิโนกินำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหลัง ซึ่งใช้ไม้สักทองหนา 4 นิ้วปูพื้น และเฟอร์นิเจอร์ของบ้านทำจากไม้ฮิโนกิอายุหลายร้อยปี โดยตัวไม้ฮิโนกิมีน้ำมันฮิโนกิ ซึ่งมีคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ,ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา รวมถึงไอระเหยจากน้ำมันฮิโนกิยังสามารถช่วยเรื่องการลดอาการคัดจมูก ให้ผลดีต่อระบบทางเดินหายใจ เจ้าของจึงรังสรรค์ให้เป็นเครื่องนอนเครื่องใช้เพื่อสุขภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ใช้ระยะเวลาเพียง 7 เดือน สร้างรายได้ 140 ล้านบาท สร้างมูลค่าทั้งเศรษฐกิจชุมชน ทั้งช่วยเหลือให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ และรายได้ บางครัวเรือนยึดเป็นอาชีพหลัก บางครัวเรือนทำเป็นอาชีพเสริม ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม ในการผลิตลูกไม้หอมเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่นอนเพื่อสุขภาพ 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube