จากลูกหนี้เน่า NPL สู่เจ้าของธุรกิจกาแฟออร์แกนิคขั้นพรีเมียมของไทย “กาแฟวาวี”


จากลูกหนี้เน่า NPL สู่เจ้าของธุรกิจกาแฟออร์แกนิคขั้นพรีเมียมของไทย “กาแฟวาวี”

“ไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ” เป็นอีกคนที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 จนธุรกิจโฆษณาที่เคยรุ่งเรืองต้องปิดตัว พร้อมมีภาระหนี้สินที่ไม่สามารถจะชำระได้อีกกว่า 5 ล้านบาท จนต้องตกเป็นหนี้เสีย ท่ามกลางปัญหาดังกล่าว กลับเป็นจุดเริ่มต้นสร้างอาชีพใหม่ ทำร้านกาแฟเล็กๆ ซึ่งได้รับความนิยมและเติบโตเรื่อยมา จนสามารถล้างหนี้ และปัจจุบันธุรกิจยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง พร้อมกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ในฐานะกาแฟไทยออร์แกนิคระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “กาแฟวาวี” (WAWEE COFFEE)

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube