อีเว้นท์ พลิกชีวิต พลิกโอกาส จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์


     จากงานอีเว้นท์ “แม่ค้าโอท็อป” และ “กลุ่มการผลิตในระดับชุมชน” ชาวต่างชาติให้การยอมรับถึงคุณค่าของสมุนไพรไทย ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมาจากผลไม้และสมุนไพรที่ปลูกเอง แบบเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษา และได้การรับรองจากองค์กรสาธารณสุข
    จึงรวมกันจัดตั้งบริษัท ต่อยอดจากโอกาสทางการตลาดของงาน “โอท็อป” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า ด้านหนึ่ง สร้างรายได้ให้กับบริษัท แต่อีกด้านหนึ่ง สร้างรายได้ให้กับชุมชนในแต่ละสาขากิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube