ชุมชนมาบชลูดยื่นหนังสือให้ระงับโครงการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กจากเตาหลอมเหล็ก


          วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ประธานชุมชนมาบชลูด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง พร้อมคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือต่อปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ให้ระงับโครงการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลฝุ่นเหล็กจากเตาหลอมเหล็ก ใช้ถ่านหินแอนทราไซต์เป็นเชื้อเพลิง ผลิตสังกะสีออกไซด์ ของบริษัท ห่าวเรน ไมนิ่ง จำกัด บนพื้นที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง โครงการดังกล่าวอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง พื้นที่ตั้งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่เหนือทิศทางลมเกรงจะส่งผลกระทบระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เป็นโรคหอบหืด มะเร็งปอด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนในระยะยาว จึงขอให้ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดระงับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.matichon.co.th/news/287630)

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube