เชิญร่วมเวที Community Workshop


 

กิจกรรมเวที Community Workshop
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-14.30 น.
ที่ทำงานชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม.

ลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียนที่นี่
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-541-4591-2 หรือ [email protected]

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube