Eco Network : รู้จัก 'นักสืบพิทักษ์สายน้ำ'


 

ตามไปดูกิจกรรมของเครือข่าย Eco Network ฉะเชิงเทรา กันครับนักสืบพิทักษ์สายน้ำ กิจกรรมดีๆของของเยาวชน 'นักรบสิ่งแวดล้อมน...

Posted by 100 พลัง ร้อยพลัง on 31 สิงหาคม 2015

 

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube