ชุมชนริมคลอง

ครัวเรือนริมคลอง มายาคติผู้ร้ายทำลายสายน้ำ

 

เรื่องและภาพ-นภัทร พิลึกนา

      ชุมชนแออัดริมคลองอาจไม่ใช่ภาพที่ชวนดูนัก และอาจมีคำถามว่าเอาชุมชนแน่นๆ ริมคลองเหล่านั้นออกไปก็น่าจะดีไม่ใช่หรือ? และหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ชุมชนริมคลองกลายเป็นผู้ร้ายคือ ปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนริมคลอง ซึ่งแท้จริงแล้วอาจเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของภาครัฐที่ไม่ได้มาตรฐาน  

-1-

Subscribe to ชุมชนริมคลอง

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube