ส่งใจถึงใจ...ซับน้ำตาลาวใต้ ให้ก้าวผ่านวิกฤติเขื่อนแตก


ส่งใจถึงใจ...ซับน้ำตาลาวใต้

ให้ก้าวผ่านวิกฤติเขื่อนแตก

 

ทันทีที่ ทุกคนทราบข่าวเขื่อนแตกในประเทศลาว เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 23 มิ.ย.2561 เกิดขึ้นบริเวณสันเขื่อนเซเปี่ยน-เขื่อนเซน้ำน้อยเมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชน อย่างรวดเร็ว

ภาพประชาชนปีนป่ายอยู่บนหลังคา ภาพน้ำเชี่ยวกรากถูกส่งต่อบนโลกโวเชี่ยวอย่างรวดเร็วเป็นการเผยแพร่ข่าว และขอรับความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

ประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศลาว ไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แทบจะทันทีทันใดที่ได้ทราบข่าว

ร้อยพลังได้รวบรวมข้อมูล หน่วยงานที่เป็นทางการในการเป็นสื่อกลางรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

ACTIVITIES

     

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube