JAVARA – อินโดนีเซีย ผักพื้นบ้านมาตรฐานโลก


 

 

นี่คือกรณีศึกษาพลังคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าทึ่ง…!!!

JAVARA แบรนด์ เกิดขึ้นจากมุมมองเล็ก ๆ ของ HELIANTI HILMAN หญิงสาวชาวอินโดนีเซีย ที่เรียนจบทางด้านกฎหมาย หลังเรียนจบเธอกลับคืนถิ่นเกิด โดยมีความคิดว่าอยากนำพาเกษตรกรชาวอินโดนีเซียให้มีความกินดีอยู่ดีขึ้น แต่กว่าจะฝ่าด่านอรหันต์ของคนในครอบครัวก็เหนื่อยยากเอาการ

 

HELIANTI HILMAN มีความมุ่งมั่นในการสร้าง JAVARA แบรนด์ ที่เป็นมากกว่าสัญลักษณ์ทางการค้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ปลูกโดยชนพื้นเมืองชาวอินโดนิเซีย เติมองค์ความรู้เข้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นพืชผักปลอดสารพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันต่างทั่วโลก

 

เส้นทางของ JAVARA เริ่มจากการรวบรวมเกษตรกรชาวพื้นเมือง 10 ราย เมื่อปีพ.ศ. 2551 ปลูกพืชผักปลอดสารพิษและแปรรูปเป็นสินค้าตั้งต้น 10 รายการ สนับสนุนตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น ให้ส่งออกสินค้าไปไกลถึงระดับโลก ปัจจุบัน เกษตรกรเข้าร่วม 52,000 ราย มีสินค้าแปรรูปกว่า 800 รายการ เป็นสินค้าปลอดสารพิษหรือ Organic ที่ได้รับมาตรฐานและส่งออกไปยังสหภาพยุโรป แถบทวีปอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นกว่า 240 รายการ ส่งเสริมเจ้าของธุรกิจประจำท้องถิ่นอีกกว่า 85 ราย สร้างเป็นธุรกิจระดับชุมชนให้เติบโต มีความยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลความรู้รวมไปถึงการควบคุมมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการดูแลเป็นไปอย่างรัดกุมกว่าการถือศูนย์กลางที่จาการ์ตาเป็นหลัก

JAVARA ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารของชนพื้นเมืองภายในประเทศอินโดนิเซีย ที่ยังใช้ชีวิตในพื้นที่ จึงเกิดเป็น บริษัท JAVARA ภายใต้แนวคิดที่จะนำเสนอความเป็นชนพื้นเมืองและศิลปะด้านอาหารเหล่านี้ สู่ตลาดสากล ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นเริ่มจากผลิตภัณฑ์พื้นฐานทั่ว ๆ ไป แล้วเพิ่มมูลค่าด้วยการประยุกต์กับนวัตกรรมด้านอาหารต่าง ๆ ความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดเข้ามาเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์

 

นอกจากนี้แล้ว JAVARA ได้ก่อตั้ง Seniman Pangan ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร ซึ่งรวบรวมเครือข่ายนักวิชาการ นักสร้างแบรนด์ มาอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นเสมือนศูนย์บ่มเพาะในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการอาหารสมัยใหม่ แลกเปลี่ยนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งบางครั้งเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นจากที่นี่ ที่เป็นทั้งสถานที่แบ่งปันความรู้ สถานที่ฝึกฝน ทดลองนวัตกรรมด้านอาหาร สมาชิกในศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้มีตั้งแต่เยาวชนอายุ 15 ปี ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ JAVARA มีส่วนร้านค้าที่วางขายผลผลิตจากการพัฒนาของสมาชิกทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ หรือเมนูอาหารต่าง ๆ ให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสความเป็น JAVARA ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น   

 

กลยุทธ์ที่นำพา JAVARA ก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นสินค้าระดับโลกคือการใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หลัก JAVARA นำเสนอเรื่องราว คุณค่าและความเป็นมา การเข้าร่วมกับแอพพลิเคชั่นร้านค้าออนไลน์ GO-MART สื่อโซเชียลอย่างเพจเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ในชื่อ JAVARA Indonisia ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย JAVARA จึงกลายเป็นสัญลักษณ์สินค้าการเกษตรที่มีมาตรฐานของอินโดนนิเซีย และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชาวพื้นเมืองท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและรักบ้านเกิดมากขึ้น

 

จากไอเดียสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น ฝีมือของคนรุ่นใหม่ กลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวอินโดนีเซีย

 

เชื่อเหลือเกินว่า วันนี้เธอจะเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ของครอบครัวเธอแต่รวมถึงการเป็นความภาคภูมิใจของชาวอินโดนิเซียอีกด้วย

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube